LibrarySecurityKumuluzEE

Knjižnica KeeAuth

Zadnja verzija: Release 1.0.0!
Na voljo v:
Maven Central

Knjižnica za avtentikacijo in avtorizacijo REST virov pisanih v ogrodju KumuluzEE z Keycloak strežnikom.

KumuluzEE

Kumuluzee je preprosto odprtokodno ogrodje za razvoj mikrostoritev s standardnimi tehnologijami JavaEE in migracijo JavaEE v oblačno domorodno arhitekturo.

Keycloak

Keycloak je odprtokodna rešitev za upravljanje identitete in dostopa za moderne aplikacije in storitve.

LICENCA: MIT
Library providing Keycloak Security for KumuluzEE framework