LibraryRESTKumuluzEEMicroProfile

KumuluzEE MicroProfile Rest Client

Zadnja verzija: v.1.4.1.2
Na voljo v:
Maven Central

Kot del projekta "Razvoj mikrostoritev za podporo tehnologijam veriženja blokov (blockchain) in aplikacija na domeno CRM sistemov (akronim MBCRM)" sem implementiral MicroProfile specifikacijo RestClient-a za platformo KumuluzEE.

MicroProfile

MicroProfile je odprtokodna JavaEE specifikacija usmerjena v mikrostoritveno arhitekturo

LICENCA: MIT
KumuluzEE Rest Client for defining and invoking RESTful services over HTTP.