Nazaj

Angular knjižnica za konfiguracijo

Knjižnica za uveljavljanje konfiguracije v izvajalnem času Angular aplikacij.

viewed-image
angular.png
Verzija0.0.1
Zadnja sprememba21.11.2019 21:56

Knjižnica za branje zunanje konfiguracije in uveljavljanje le-te v Angular okoljski konfiguraciji. Namesto, da uporabljamo okoljski objekt iz kode, knjižnica prebere zunanjo JSON konfiguracijo (ki jo lahko strežemo skupaj z Angular aplikacijo) in vrednosti v okolju prepiše s temi iz zunanje konfiguracije. Z uporabo te knjižnice skupaj z orodji kot so Docker, lahko isto sliko Docker z različnimi okoljski vrednostmi namestimo v različna izvajalna okolja.

Angular

Angular Angular je platforma za gradnjo mobilnih in namiznih spletnih aplikacij.

Repozitorij