O meni

avatar

Sem Miha Jamšek, magistrski študent na Fakulteti za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani. Ukvarjam se predvsem z razvojem spletnih rešitev in integracijo takšnih rešitev v neko večjo celoto. Na tej strani so izpostavljeni nekateri projekti na katerih sem delal v preteklosti. Zbirka obsega lastne projekte za krajšanje časa, projekte razvite tekom študija, projekte nastale iz potrebe, pa še kaj.

Znanja & tehnologije

Ukvarjam se predvsem s spletnimi tehnologijami, tako strežniškimi kot odjemalskimi. Za razvoj strežniškega dela uporabljam predvsem platformo Java (KumuluzEE/JakartaEE/MicroProfile), občasno pa tudi platformo Node.js (Express.js). V manjšem obsegu sem uporabil tudi Python (Flask) in Go. Pri razvoju odjemalskega dela primarno uporabljam Angular, občasno pa tudi React (react-dom, tudi v kombinaciji z GatsbyJS in react-native).

Zaledne tehnologije

 • Java/JakartaEE
 • Node.js
 • Docker & Docker Compose

Spletne tehnologije

 • Angular
 • React
 • GatsbyJS
 • Typescript

Mobilne tehnologije

 • React Native

Ostalo

 • Keycloak
 • Jenkins

Reference

Po zaključeni osnovni šoli sem se vpisal na Tehniško gimnazijo na Šolskem centru Nova Gorica. Tekom srednješolskega študija sem dosegel nekaj priznanj na tekmovanjih iz matematike, logike, računalništva in računalniške pismenosti. Maturiral sem iz predmetov slovenščina, matematika, računalništvo, angleščina (B2 nivo) in fizika. Po maturi sem se vpisal na Fakulteto za računalništvo in informatiko, kjer študiram še danes. Ker programiram z velikim veseljem, veliko prostega časa namenim svojim projektom, v katerih včasih tudi eksperimentiram z novimi tehnologijami in načrtovalskimi vzorci, poleg tega pa tudi izboljšujem stare projekte z novimi idejami. V letu 2018 sem pričel tudi prispevati k odprtokodnemu spletnemu ogrodju KumuluzEE. Leta 2019 sem diplomiral in tako pridobil naziv diplomirani inženir računalništva in informatike (UN). Po diplomi sem se vpisal na podiplomski študij računalništva in informatike.

Razvoj knjižnice za platformo JavaEE

 • Izdelava knjižnice za "typesafe" REST klice v ogrodju KumuluzEE
 • Knjižnica spisana po MicroProfile specifikaciji

Razvoj DevOps orodja

 • Razvoj DevOps orodja za sinhronizacijo dostopnih točk v API gateway glede na OpenApi definicijo, kot del CI cikla.
 • Razvoj nadzorne plošče z ogrodjem Angular
 • Prispeval k storitvi z ogrodjem KumuluzEE

Objavil knjižnico za avtentikacijo v platformi JavaEE

 • Razvoj knjižnice za avtentikacijo in avtorizacijo z uporabo protokola OpenIDConnect
 • Sprva podpirala samo Keycloak, kasneje razširjena da deluje s katerimkoli OIDC ponudnikom
 • Objavljeno na Maven Central